Klima i børnehøjde

I skoleåret 2009/2010 deltog 4. klasse på Ryomgaard Realskole i projektet ”Klima i børnehøjde” – et Nordplus Junior samarbejde mellem Letland, Litauen og Danmark. Samarbejdet indbefattede besøg i de pågældende lande. I januar 2010 besøgte 3 lærere og elever fra 4. klasse Letland, i april måned samme år gik turen til Litauen, og i juni måned 2010 inviterede vi de to lande til Danmark.