Værdier

Ryomgaard Realskole er en 100-årig privatskole, der vedholdende søger balancen mellem tradition og nytænkning og mellem undervisningsmæssige krav og trivsel. En levende og aktiv skole, hvor børn og voksne i fællesskab arbejder med nutiden i respekt for fortiden og med forventninger til fremtiden.

Faglighed

Ryomgaard Realskole vægter trivsel, anerkendelse og et godt læringsmiljø meget højt. Vi ser alle elever som hele individer, der alle er gode til noget. Derfor er det vores fornemste opgave, at hver enkelt elev  via gode arbejdsvaner og potentielle evner opnår så højt fagligt niveau som muligt. Vi er opmærksomme på, at fremhæve alle elevers værdier og egenskaber, udfordre de stærke og støtte de svage. Vores faglighed er blandt andet understøttet i vores politikker »


Fællesskab og traditioner

På Ryomgaard Realskole skal eleverne føle sig værdifulde og trygge i fællesskabet, tage ansvar for det og føle sig som værende en del af noget større. Vores traditioner er samlende, kulturskabende og bærende for fællesskabsfølelsen. Vi skal sammen give hinanden intense oplevelser, der rører og engagerer hver enkelt. Derved opnår vi erkendelsen af, at det er vigtigt og givende at udvise tolerance for andre, deres meninger og forskelligheder.


Robusthed

På Ryomgaard Realskole skaber vi relationer. Vores elever skal turde tro på og tage ansvar for sig selv og andre samt kunne rumme, respektere og acceptere hinandens forskelligheder. Når vi får kendskab til egne ressourcer og muligheder, kan vi bidrage til fællesskabet i en positiv ånd. Tryghed og stabile relationer er nøgleord i udviklingen af det hele menneske ; også når summen af udfordringer og forhindringer gør vejen mod målet ujævn og nærmest ufremkommelig.